29/11/2023

Bop nº 228. Anuncio. Aprobación definitiva da modificación do regulamento da política de seguridade da información do Concello de Ames, Expte. GD 12297/2021 - P. 09324.

02/11/2023

Bop nº 209. Anuncio. Aprobación inicial da Ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario dos servizos municipais do Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames, Expte. GD: 5679/2023 - P. 08569. Bop nº 209. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento para a xestión do servizo do Ciclo Integral da Auga no Concello de Ames, Expte. GD 5495/2023 - P. 08570.

05/10/2023

Bop nº 191. Anuncio. Aprobación inicial da modificación do Regulamento da Política de Seguridade da Información do Concello de Ames adaptado á nova normativa sobre o Esquema Nacional de Seguridade, Expte. GD 12297/2021 - P. 07795.

03/08/2023

Bop nº 147. Anuncio. Aprobación inicial do Regulamento para a xestión do servizo do Ciclo Integral da Auga no Concello de Ames, Expte. GD 5495/2023 - P. 06335.

13/07/2023

Bop nº 133. Anuncio. Aprobación definitiva do texto refundido do regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do concello de Ames, Expte. GD 4028/2023 - P. 05611.

10/05/2023

Bop nº 088. Anuncio. Aprobación inicial do texto refundido do Regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do Concello de Ames, Expte. GD 4028/2023. - P. 03528.

02/02/2023

Bop nº 023. Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización das instalacións culturais de propiedade municipal, Expte. GD 13023/2022 - P. 00567. Bop nº 023. Aprobación definitiva do Regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do Concello de Ames, Expte. GD: 9718/2022 - P. 00568.

31/01/2023

Bop nº 021. Anuncio. Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal 3.B.2 reguladora da taxa por instalación de postos nos mercados de venda ambulante do Concellode Ames, Expte. GD: 7611/2022 - P. 00458.

30/01/2023

Bop nº 020. Anuncio. Aprobación definitiva da cuarta modificación puntual do regulamento orgánico municipal (rom) do Concello de Ames, Expte. GD 11838/2022 - P. 00420.

05/01/2023

Bop nº 004. Anuncio. Aprobación definitiva do Regulamento de funcionamento do mercado de venda ambulante do Concello de Ames, Expte. GD 7068/2022 - P. 08601.